Amsterdam Private Equity Club

APEC Lidmaatschap

Procedure

De procedure voor het APEC lidmaatschap wordt aangevangen op uitnodiging van het APEC Bestuur dan wel op voorspraak van minimaal 1 lid. Daarna komt de APEC Ledencommissie bijeen om de kandidatuur te bespreken. Pas na het positieve advies van de APEC Ledencommissie en na voorgehangen te zijn gedurende veertien dagen voorafgaande aan een APEC Bijeenkomst, kan men als lid toetreden.

Na het positieve advies van de APEC Ledencommissie vullen kandidaat-leden een Ledenaanmeldingsformulier duidelijk leesbaar in en ondertekenen en e-mailen deze naar het Secretariaat, met daarbij:

    1. een korte uiteenzetting wat hun betrokkenheid is bij Private Equity, hetzij als investeerder of als manager van private equity fondsen of een combinatie daarvan of anderszins;
    2. een beknopt CV;
    3. een digitale kleurenpasfoto; en
    4. een verklaring omtrent het gedrag.

Onvolledige opgaven worden niet in behandeling genomen.  De penningmeester schrijft direct de contributie af, ad momenteel € 250,--.

Attendance verplichting

De leden verplichten zich tot een attendance van minimaal 50%.

Categorie-indeling

Kandidaten dienen op het APEC aanmeldingsformulier aan te geven in welke categorie zij vallen:
A. Informal investor
B. Fund manager
C. Family office
D. Service provider

Het aanmeldingsformulier en de VOG-verklaring kunnen - na het positieve advies van de Ledencommissie - worden opgevraagd bij het Secretariaat, info@apec.nl
Privacy | © 2022 Amsterdam Private Equity Club - KvK 34179305