Amsterdam Private Equity Club

Regels APEC Bijeenkomsten

 

Aanmelden voor de APEC bijeenkomsten

 • Leden en kandidaat-leden van de APEC moeten zich online aanmelden of afmelden voor de actuele APEC bijeenkomst. Ook introducés kunnen online opgegeven worden, door een ingelogd lid.  
 • U dient hiertoe met gebruikersnaam en wachtwoord in te loggen op het Members Only gedeelte van de website en onder het menu-item BIJEENKOMSTEN kunt u het programma bekijken en u aan- of afmelden. 
 • Selecteer het event en klik op "Aanmelden". Vul uw keuzes in en klik op "Verzenden". 
 • Bij een succesvolle aanmelding / afmelding krijgt u direct de presentielijst te zien waarop uw aanmelding / afmelding verwerkt is, inclusief eventuele introducees.
 • Kunt u onverhoopt toch niet aanwezig zijn of juist wel? Of wilt u toch nog meer introducees meenemen? Herhaalt u dan de bovenstaande stappen en vult u de gewijzigde gegevens in. De presentielijst wordt dan automatisch aangepast aan uw wijzigingen.
 • Aanmelden of afmelden uiterlijk tot 10:00 uur op de dag van de bijeenkomst. 
 • Wie zich heeft opgegeven en niet verschijnt, wordt toch gefactureerd en betaalt toch.
 • Voor inloggegevens neemt u contact op met info@apec.nl

Aansprakelijkheid APEC

Iedere aanwezige neemt voor eigen rekening en risico deel aan de APEC bijeenkomsten en het APEC Award Gala of andere speciale APEC evenementen. De APEC en de APEC-bestuursleden aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid.

 

Attendance verplichting APEC leden

De APEC leden verplichten zich de bijeenkomsten minimaal voor 50% bij te wonen en met name aanwezig te zijn met hun partner bij het APEC Gala of bij APEC lustra.

Buitenleden

Zijn die APEC leden, die niet in Nederland woonachtig zijn en die derhalve niet de hierboven vermelde attendance-verplichting hebben.

 

Betaling contributie en kosten van bijeenkomsten en andere evenementen

APEC leden geven via het APEC afschrijvingsformulier toestemming voor automatische afschrijving. APEC Leden, APEC Kandidaat leden en en derden krijgen een e-mail factuur van de Penningmeester. Welke vorderingen op APEC dan ook, kunnen niet worden verrekend.

Communicatie

Communicatie met de APEC leden geschiedt primair via e-mail en subsidiair via www.apec.nl, op een en besloten gedeelte van de website, waarop ook de APEC Club- en Bestuursmededelingen zijn te vinden.

e-Mailadres

Emails gericht aan info@apec.nl komen direct terecht bij alle APEC bestuursleden.

Introducés van leden / sprekers

Maximaal twee per lid of spreker; het lid c.q. de spreker staat ervoor garant dat deze personen betalen, de spreker wordt vrijgehouden. Introduces op te geven per e-mail aan de secretaris uiterlijk tot vrijdagochtend 12.00 uur voor de bijeenkomst, daarna niet meer. Bij opgeven introduces hun complete details opgeven (naam, titels, roepnaam, bedrijf, adres, email, website).

 

Kandidaat-leden

Het APEC lidmaatschap wordt uitsluitend verkregen op voorstel van minimaal 1 lid en op uitnodiging van het APEC Bestuur. Kandidaat-leden melden zich per email als zodanig aan bij het Bestuur. Dan ontvangen zij het APEC Ledenaanmeldingsformulier. Zij vullen dit Ledenaanmeldingsformulier direct duidelijk leesbaar in en ondertekenen en e-mailen dit aan de secretaris, met daarbij
 1. Een korte uiteenzetting wat hun betrokkenheid is bij Private Equity, hetzij als investeerder of als manager van private equity fondsen of een combinatie daarvan of anderszins
 2. Een beknopt CV
 3. Een digitale kleurenpasfoto
Onvolledige opgaves worden niet in behandeling genomen. Daarna komt de APEC Ballotagecommissie bijeen om een en ander te bespreken. Pas na het positieve advies van de APEC Ballotagecommissie en na voorgehangen te zijn gedurende veertien dagen na ontvangst van het Ledenaanmeldingsformulier en na een positief bestuursbesluit, wordt men lid. De penningmeester schrijft dan direct de contributie af voor het eerste jaar (momenteel € 250,--).

 

Kortingen voor APEC leden

30 % op de valet parking, 10 % op de consumpties, 30 % op de Health Club en 25% op de kamers, bij vragen Lotte van den Brom. Inspired Meetings Manager, bereikbaar via e-mail: lotte.vandenbrom@sofitel.com en tel: 020-555 3 390.

 

Kosten APEC Bijeenkomsten

€ 75,- voor borrel en diner (thans), extra's worden apart berekend. Indien u deelneemt aan uitsluitend het aperitief en de presentatie van de spreker bijwoont, bedraagt de entree € 35,-. U dient uw keuze kenbaar te maken bij de aanmelding voor een evenement/bijeenkomst.
Voor het APEC Award Gala of andere speciale APEC evenementen, gelden uiteraard andere prijzen.

 

Locatie, data en aanvang APEC bijeenkomsten

The Grand, Oudezijds Voorburgwal 197, 1012 EX Amsterdam, tenzij anders aangegeven. Lotte van den Brom, Inspired Meetings Manager, 020 555 3390, lotte.vandenbrom@sofitel.com voor eventuele extra wensen.
Bijeenkomsten altijd de laatste maandag van de maand (behalve juli en augustus).
 • Borrel vanaf 18.00 uur;
 • start vergadering 18.45 uur;
 • start lezing 19.00 uur;
 • start diner 20.00 uur;
 • sluiting uiterlijk 22.00 uur.

Log-in en wachtwoord

De log-in en het password van het Members only deel van de APEC site www.apec.nl , zullen door de APEC leden geheim worden gehouden. Het bestuur (webmaster) heeft toegang tot de wachtwoorden, om in geval van een storing te kunnen verstrekken aan het lid, dat daar om vraagt. Een verloren wachtwoord kan worden opgevraagd via de website onder "wachtwoord vergeten". Indien u van e-mailadres wisselt, dient dat doorgegeven te worden aan de secretaris.

Parkeren bij Sofitel Legend The Grand

Valet Parking is mogelijk. APEC leden krijgen 30 % korting op vertoon van de APEC ledenkaart, strikt persoonlijk en alleen uit te reiken na inlevering van een APEC afschrijvingsformulier en geaccepteerd te zijn als lid. De parkeerkosten per reguliere APEC Bijeenkomst zijn thans EUR 10 forfaitair.

Pers

Het APEC bestuur besluit souverein of wel of niet welke pers aanwezig is in voorkomende gevallen en alle aanwezigen leggen zich hierbij op voorhand neer.

 

Presentielijst voor APEC-leden, kandidaatl-leden en derden

ledereen die zich opgegeven heeft, of rechtmatig opgegeven is, komt op de presentielijst. Deze ligt aan de ingang van de borrelruimte en dinerruimte ter tekening gereed en iedereen verplicht zich deze lijst te tekenen alvorens naar binnen te gaan.

Programma

Het maandprogramma en het APEC Award Gala worden aangekondigd onder BIJEENKOMSTEN op www.apec.nl in het "Members only"-gedeelte van de website. Gedetailleerde informatie wordt aan de APEC leden verstrekt via het Members Only gedeelte van de APEC website. De leden en kandidaat-leden worden van tevoren aangeschreven door de secretaris, op verzoek van de programmacommissaris. Indien geen schriftelijke uitnodiging door de secretaris wordt verstuurd, geeft het programma op de website de doorslag.

Sprekers

Sprekers worden vrijgehouden, verder niemand. De Programmacommissaris regelt de sprekers en stelt de mailing op aan de leden en kandidaatleden, die wordt verzonden door de secretaris.

 

Website

APEC Leden en Kandidaten, sprekers en introduces gaan op voorhand akkoord met eventuele vermelding op de APEC website. Pasfoto’s en cv’s van APEC Leden komen alleen op het besloten deel van de website.

Vastgesteld door het APEC Bestuur, Amsterdam, 11 oktober 2011.
Vastgesteld door de APEC Algemene Leden Vergadering,  Amsterdam, 31 Oktober 2011.

 

 

 

 

 

 

Privacy | © 2022 Amsterdam Private Equity Club - KvK 34179305