Amsterdam Private Equity Club

APEC Aanmoedigings Prijs ("AAP")

APEC Award Winnaars

De APEC Award Winnaars waren tot dusver:

Dr. Bert Twaalfhoven, 2006

Dr. Ir. Ad van Wijk, 2007

KLIK HIER voor het juryrapport APEC Award 2007, winnaar Ad van Wijk

Drs Michiel de Haan, 2008

KLIK HIER voor het juryrapport APEC Award 2008, winnaar Michiel de Haan

Drs. Marleen Groen, 2010

KLIK HIER voor het juryrapport APEC Award 2010, winnaar Marleen Groen

Dhr. Rob Thielen, 2011

KLIK HIER voor het juryrapport APEC Award 2011, winnaar Rob Thielen

Prof. Dr. Harry Hummels, 2012

KLIK HIER voor het juryrapport APEC Award 2012, winnaar Harry Hummels

Zij kregen ieder de bronzen APEC Aap.

Voor de grote verdiensten van de APEC Award Winners wordt graag verwezen naar de Jury-Rapporten.

Eveneens in het bezit van de APEC Aap zijn:
 


APEC Erelid Prof. Dr. Ir. Hans Wissema, oprichter in 2002 en eerste APEC Voorzitter en

Dr. Joop Adolfse, mede - initiatiefnemer en voormalig voorzitter van De Amstel Club.

Dr. Mr. Hans Hoegen Dijkhof, mede-oprichter en jarenlang APEC bestuurslid van het eerste uur als Penningmeester, APEC Programma-commissaris en Secretaris. Thans gewoon lid.
Privacy | © 2022 Amsterdam Private Equity Club - KvK 34179305